TRV:07142

ID TRV:07142
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Plassering av identifikasjonsskilt: Identifikasjonskilt på mast skal plasseres slik at skiltets senter er 2,5 meter ± 10% over skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon