TRV:07144

ID TRV:07144
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Plassering av stoppskilt: Ved plassering av stoppskilt skal høyden til overkant skilt ikke overstige 6,3 meter over skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon