TRV:07151

ID TRV:07151
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Balisene skal dekke posisjonsoppdatering for minimum følgende funksjoner:
  1. Stopp ved signal.
  2. Oppstart av tog.
  3. Avgrensning av skifting (SH-mode).
  4. Avgrensning av kjøring i SR-mode.
  5. Systemgrenseovergang
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon