TRV:07152

ID TRV:07152
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Baliser skal plasseres slik at:
  1. bremsekurver justeres mot målpunkter
  2. det gis en bekreftelse ved sporendring
  3. det gis riktig posisjon ved oppstart av tog
  4. grensene ved et skifteområde blir overvåket
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon