TRV:07163

ID TRV:07163
Bok 552
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Dersom sporvekselen har bevegelig kryss skal ikke avstand mellom krysspiss og stokkskinne overstige 3 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon