TRV:07372

ID TRV:07372
Bok 552
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Stillerbord med beskyttelsesplate (plastplate) skal være ryddig og fri for støv og smuss.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon