TRV:07379

ID TRV:07379
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Spenning på hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5 % fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon