TRV:07380

ID TRV:07380
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5 % fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon