TRV:07381

ID TRV:07381
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ d) Innvendig anlegg skal ha en isolasjonsmotstand på minimum 250 kΩ mot jord.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon