TRV:07387

ID TRV:07387
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Blinkapparat skal ha blinkfrekvens på 60 ± 2 blink pr. minutt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon