TRV:07403

ID TRV:07403
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ g) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon