TRV:07411

ID TRV:07411
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ o) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon