TRV:07414

ID TRV:07414
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst r) Jordleder skal ikke ha synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon