TRV:07422

ID TRV:07422
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ f) LED skal byttes snarest ved mer enn 30 % mørke dioder i LED matrise.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon