TRV:07436

ID TRV:07436
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) A-lås skal ikke ha synlige skader, løse eller slitte deler, malingsavfall, rust, m.v.

Hvis A-lås står i eget skap, skal også skap kontrolleres.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon