TRV:07438

ID TRV:07438
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Kabelinnføring, kabelbeskyttelse og kabeltilkoplinger skal ikke ha synlige skader eller løse tilkoplinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon