TRV:07439

ID TRV:07439
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Mekanisk frigiving av kontrollåsnøkkel (hvis installert) skal virke tilfredsstillende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon