TRV:07457

ID TRV:07457
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Kontrollåsnøkler skal gå lett. Dette gjelder også reservenøkler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon