TRV:07460

ID TRV:07460
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ k) Samlelås rele skal falle når nøkkel tas ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon