TRV:07461

ID TRV:07461
Bok 552
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Det elektriske opplegget i samlelåsen skal ikke ha synlige skader på ledninger og isolasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon