TRV:07472

ID TRV:07472
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Krav til isolasjonsmotstand for kabel:

For nominelle spenninger opp til 250 V skal minimum isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm være 250 kΩ. For nominelle spenninger fra 250 V til og med 500 V skal isolasjonsmotstand være minst 500 kΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for kabel.

Total isolasjonsmotstand regnes ut etter formelen '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'
Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking. Merk at jordfeilmålere type Vingtor TJ-1, DSI-1978, EB 25RK2-1 ikke oppfyller denne forutsetningen.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør monteres før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.
Grafikkvisning [math]\displaystyle{ R_{T}=\frac{1}{\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\frac{1}{R_{4}}+....+\frac{1}{R_{N}}} }[/math]
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon