TRV:07473

ID TRV:07473
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Kabler hvor sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd inngår skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon