TRV:07478

ID TRV:07478
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Avsporingsindikator skal detektere om et tog har avsporet aksling ved passasje av indikatoren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon