TRV:07481

ID TRV:07481
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Kontrollreleet for sveivkontroll skal ikke trekke til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen (i sveivskapet) mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon