TRV:07482

ID TRV:07482
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sveivskap skal ikke ha synlige skader og lås skal være i orden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon