TRV:07489

ID TRV:07489
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Nøkkel i S-lås skal kunne frigis elektrisk og mekanisk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon