TRV:07493

ID TRV:07493
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ g) S-lås rele skal falle når nøkkel tas ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon