TRV:07494

ID TRV:07494
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Det elektriske opplegget i S-låsen skal ikke ha synlige skader på ledninger og isolasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon