TRV:07495

ID TRV:07495
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ i) Kontakter skal ikke ha belegg eller brannsår. Det skal ikke være løse tilkoplinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon