TRV:07503

ID TRV:07503
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon