TRV:07505

ID TRV:07505
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Skap/kiosk skal ikke ha synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon