TRV:07513

ID TRV:07513
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Feil skal utbedres snarest dersom det utløses lokale alarmer i ventilasjon og klimaanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon