TRV:07514

ID TRV:07514
Bok 552
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Romtemperaturen i tekniske rom, som har kontinuerlig overvåkning, bør ikke gå utenfor intervallet 18-24°C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon