TRV:07533

ID TRV:07533
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Likestrøm utkoblingsfelt skal kun benyttes på strekninger uten sporfelt.

Unntak:

  1. Kan benyttes på stasjonsområder hvor sporfelt benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon