TRV:07536

ID TRV:07536
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Signalhodene festes på 127 mm rørmast eller annen godkjent signalmast, nedgravd med solid forankring eller festet på fundament.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon