TRV:07542

ID TRV:07542
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Planovergangsignal skal siktes inn mot et punkt midt i sporet, 3 meter over skinneoverkant, signalet først er uavbrutt synlig fra, minimum 250 meter fra signalet.

For planovergangsignal plassert i rett eller lett kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunkt være 450 - 500 meter.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon