TRV:07543

ID TRV:07543
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et forsignal for et planovergangssignal skal plasseres slik at det er synlig i minimum 7 sekunder for raskeste tog og slik at det er synlig i minimum 3 sekunder før raskeste tog passerer planovergangsskilt..Forsignal for planovergangsignal skal siktes inn mot et punkt midt i sporet, 3 - 4 meter over skinneoverkant der signalet først er ubrutt synlig

For forsignal for planovergangsignal plassert i rett eller lett kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunkt være 450 - 500 meter.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon