TRV:07547

ID TRV:07547
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Betjeningsskapet skal plasseres slik på kiosken at den som eventuelt bevokter (betjener) anlegget skal ha full oversikt over veitrafikken når anlegget betjenes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon