TRV:07551

ID TRV:07551
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Vilkår for vedlikeholdsvindu - Oppetid og tjenestegaranti: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav slik at transmisjonstjenestenes tilgjengelighet opprettholdes.
  1. Utførelse: Vedlikeholdsaktivteten skal utføres i tråd med måltall for tilgjengeligheten fra tjenestekatalog.
  2. Utførelse : Drifts og vedlikeholdsenheten skal sørge for tilstrekkelig bemanning, kunnskap og autorisasjon for ekomnett med transmisjonsanlegg som har vedlikeholdsavtale .
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse Både interne og eksterne vedlikeholdsleverandører er underlagt Jernbaneloven :

§4 2. "Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere er ansvarlig overfor brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sikker drift av sin del av jernbanesystemet. Produsenter, vedlikeholdsleverandører, innehavere, tjenesteleverandører og innkjøpere er ansvarlig for å sikre at utstyr og tjenester de leverer oppfyller de kravene og bruksbetingelsene som er spesifisert"

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"