TRV:07557

ID TRV:07557
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det
  1. - er systemalarm fra modemer
  2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Modem"