TRV:07558

ID TRV:07558
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med avtaleverk for tjenestenivået. (SLA)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Radiolinje"