TRV:07560

ID TRV:07560
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Vedlikeholdstiltak bør settes i verk dersom det er systemalarm på IP/MPLS noder eller at tilknyttet transmisjonsutstyr rapporterer degraderende nøkkeltallsindikatorer (KPI) fra sentralisert overvåkningsplattform.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "IP/MPLS aksess og kjernenett"