TRV:07567

ID TRV:07567
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak : Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - systemalarm
  2. - dårlig kvalitet på samband
  3. - defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikeholdsaktiviteter basert på feiltilstand
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " Nødtelefonanlegg i tunnel "