TRV:07567

ID TRV:07567
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Vedlikeholdstiltak : Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - systemalarm
  2. - dårlig kvalitet på samband
  3. - defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " Nødtelefonanlegg i tunnel "