TRV:07569

ID TRV:07569
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst RAM krav : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.
  1. Vurdering :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at IKT systemer som tilbyr tjenester som omfatter sikkerhetsrelaterte funksjoner vurderes opp mot RAMS standard.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt " Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring "