TRV:07570

ID TRV:07570
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst c) Førende retningslinjer fra styringssystemet: Kjøreveis-IKT-systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring"