TRV:07571

ID TRV:07571
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdskrav i ekomnett : Ekomnett skal vedlikeholdes så disse til enhver tid tilfredsstiller de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt så tilhørende utstyr og kommunikasjonsnettverk nevnt under avsnitt 1.Omfang oppfyller krav som stilles til Bane NOR som forvalter av radiospektrum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR forvalter radiospektrum i samsvar med NKOM sine retningslinjer for frekvensforvaltning
Relatert krav
Opprettet 2020/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold "Generelt"