TRV:07571

ID TRV:07571
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdskrav i ekomnett : Ekomnett skal vedlikeholdes så disse til enhver tid tilfredsstiller de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt så tilhørende utstyr og kommunikasjonsnettverk nevnt under avsnitt 1 oppfyller krav som stilles til Bane NOR som forvalter av radiospektrum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR forvalter radiospektrum i samsvar med NKOM sine retningslinjer for frekvensforvaltning
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelt"