TRV:07572

ID TRV:07572
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst RAM krav til radionett: Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet.

Gjeldende RAM krav er listet under Ekom/Prosjektering og bygging/Radiosystemer.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at hensynet til oppetid og tilgjengelighetskrav blir ivaretatt under vedlikehold.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Generelt"

RAM kravet i forhold til radiogrensesnittet er kalkulert som at det under 95% av tid skal tilbys dekning innenfor 95% av dekningsområdet - måles på jernbanestrekninger med 100 meters oppløsning (ref. EIRENE spesifikasjon FRS 8.0.0)