TRV:07573

ID TRV:07573
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kvalitetskrav til radioterminaler: Elektromagnetisk kompatibilitet skal samsvare med ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] tale og datakommunikasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at terminalutstyr som Bane NOR har ansvaret for (som f.eks i arbeidsmaskiner) vedlikeholdes i samsvar med gjeldende regler innenfor EØS området.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelt"