TRV:07574

ID TRV:07574
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kontroll av radioterminaler: Radioutstyr som benyttes i ekomnett der Bane NOR er konsesjonsinnehaver og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte kommunikasjon skal samsvarserklæres mot gjeldende regelverk i EØS området.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at terminalutstyr Bane NOR benytter har samsvarserklæring.

Kravet følger overordnet "Forskrift om EØS-krav til radioutstyr"

Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelt"
Nyttige lenker https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-15-377/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9