TRV:07576

ID TRV:07576
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdsrutiner: De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at radio delen av GSM-R nettet vedlikeholdes etter leverandørenes retningslinjer
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "GSM-R"